Sumár zarybnenia 2020-2

V dňoch 11 a 12.11.2020 bolo uskutočnené jesenné zarybnenie revírov našej organizácie kaprom K-3 a K-Výber
 
11.11.2020 revíry
PETER - 8.000 kg K3 + 2.000 kg KV            
SILADICE - K3 - 300 kg
ZELENICE - spolu 1.400 kg K3  
Z1 - 300 kg   Z2 - 300 kg   Z3 - 300 kg   Z4 - 300 kg    Z5,6,7 - 200 kg
 
12.11.2020 revíry
DRAHOVCE 1 - 600 kg K3    
YPSILON - 500 kg K3
MADUNICE 1 - 310 kg K3 
MADUNICE 2 - 330 kg k3
MADUNICE,,tajné jazerá" - 101 kg K3
LEOPOLDOV - 1.488 kg KV
 
Celková hmotnosť K3 - 11.541 kg v hodnote  27.698€
Celková hmotnosť KV - 3.488 kg v hodnote  9.417€
 
Z technických príčin nebolo uskutočnené zarybnenie kaprom K3 na revíri LEOPOLDOV.
Dorybnenie kaprom K3 v množstve 4.000 kg bude uskutočnené pravdepodobne 18.11.2020.
Týmto sa doba zákazu všeobecného lovu neposunie.
Chcem upozorniť opakovane, že na zarybnených revíroch platí od 11.11.2020 do 3.12.2020 VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU, čo znamená zákaz AKÉHOKOĽVEK lovu!!!
LOVIŤ JE MOŽNÉ na revíroch ChaP Madunice, ChaP Drahovce, Koplotovce, Váhč.4/ starý Váh plus Madunický kanál a Dudváh.

hospodár