Násada kapra K3-Leopoldov.

Dňa 18.11.2020  bolo dokončenie jesenného zarybnenia kaprom.

Bola vysadená násada kapor K-3 v Leopoldove.

Množstvo 4.069 kg v hodnote 9.765 €.

Priemerná hmotnosť je 2,2 kg/kus.

S pozdravom hospodár Ján Kováč