Násada Lieňa 2020

Dňa 26.11.2020 okolo 12.00 - 13.00 hod. bude nasadený Lieň do naších revírov.

S pozdravom hospodár Ján Kováč