Násada Lieňa 2020 - rozpis.

Dňa 26.11.2020 bola do našich revírov vysadená násada lieňa v počte 650 kg, v hodnote 3.250 eur.

Peter - 250 kg
Leopoldov - 150 kg
Madunice - 150 kg
Drahovce - 50 kg
Ypsilon - 50 kg
 
S pozdravom hospodár Ján Kováč
 
Lien-1
Lien-2