Násada šťuky do Váhu.

Dňa 3.4.2021 bola do Váhu č.4 vysadená násada Šťuky

Šo - 193.000 ks v hodnote 579 eur.

 
S pozdravom hospodár.