Zarybnenie Zu-1: kam a koľko.

Dňa 08.10.2021 bol nasadený zubáč 1 ročný do revírov:

Peter  - 2.000 ks 
Leopoldov - 1.500 ks
Zelenice 3,4,6,7 - 1.500 ks 
Siladice - 500 ks
Ypsilon - 500 ks
Madunice 1,2 - 1.000 ks
Drah2 - 1.000 ks
 
Spolu je to 8.000 ks Zubáčika.
 
S pozdravom hospodár Ján Kováč
 
Z11
 
Z12