Násada K-2 z prerozdelenia SRZ RADA Žilina.

Dňa 11.10.2021 v pondelok cca okolo 10.00 hod. bude zarybnené kaprom K-2 z prostriedkov SRZ RADA Žilina takto:

Váh - 2.000 kg

Leopoldov - 400 kg

Peter - 400 kg

Spolu je to 2.800 kg kapra K-2.

Lov rýb v daných revíroch je bez obmedzenia.

S pozdravom hospodár Ján Kováč