Podľa stanov SRZ a prípisu zo Žiliny, ste povinný odovzdať prehľad o úlovkoch za rok 2020 do 15.1.2021

Ak neodovzdáte povolenku do 15.1.2021, tak Vám nebude vydaná povolenka na rok 2021.

 

Povolenky môžete odovzdať:

Hlohovec kľúčová služba JO-MI vedľa TATRA banky

Leopoldov Chovprodukt - rybársky obchod

Zo sebou si prineste aj členský preukaz, kde Vám bude urobený záznam o odovzdaní vypísanej povolenky.

 

Prípadne zaslať poštou na adresu:

SRZ MsO Hlohovec,     P.O.BOX 86,    920 01 Hlohovec

Výbor SRZ MsO Hlohovec dňa 29.12.2020

Vážený členovia,

z dôvodu, že v našej krajine sú prijímané opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu, sme nútení aj my prijať tieto opatrenia, a to posunúť predaj povolení na rok 2021 až na termín 26.1.2021 .

Povolenky sa budú dať zakúpiť len cez e-shop od 2.1.2021

Tu klikni na e-shop  -  https://povolenky.srzhlohovec.sk/

V prípade, že by nebolo možné predaj povolení zabezpečiť ani po 24.1.2021 z dôvodu predĺženia obmedzení, tak Vás budeme informovať na našej stránke a facebooku.

Táto vzniknutá situácia nás veľmi mrzí, no zdravie je prvoradé.

Veríme, že toto opatrenie príjmete s pochopením.

Výbor SRZ MsO Hlohovec

Od 1.6.2020 si môžete zakúpiť hosťovacie povolenky v rybárskych predajňiach:

- rybárske potreby Carp

- rybárske potreby Halibut

Na ChaP sa v roku - 2020 hosťovacie povolenky nepredávajú !!!

Vzhľadom na uvoľnenie opatrení na Slovensku, bude otvorená kancelária SRZ MsO Hlohovec v sobotu dňa

23.05.2020  od  9.00  do  12.00 hod.

pre členov našej organizácie na zakúpenie si povolenky na rybolov alebo zaplatenie členského príspevku na rok 2020.

  • každý člen je povinný mať ochranné rúško a rukavice
  • rozostupy čakajúcich členov – minimálne 2 metre
  • pri čakaní netvoriť skupinky.

Členovia, ktorí si túto povinnosť do uvedeného termínu nesplnia, zanikne im členstvo.

S pozdravom

Pavol Šimunič - predseda SRZ MsO Hlohovec